Gems


 |
Vorden, juli 2016

Geachte lezer,

Zoals u mogelijk in de media heeft gehoord of gezien, hebben Gems B.V., Gems Productie B.V. en Gems Waste Technology B.V. alle activiteiten beëindigd.

In het verleden waren Gems en Emsbroek al zeer nauw verbonden, deze verbondenheid kwam naar voren in de vele projecten die beide firma’s gezamenlijk hebben uitgevoerd.

Wij zijn dan ook verheugd dat Emsbroek grote delen van het Gems-archief over heeft kunnen nemen waardoor essentiële project informatie behouden blijft. Het betreft hier o.a. het tekeningen archief en project informatie van zowel oude als actuele projecten.

Emsbroek zal vanaf nu vragen over de Gems producten afhandelen alsof het eigen projecten zijn. Of het nu gaat om service en onderhoud, vervanging of uitbreiding van uw installatie, Emsbroek kan hierin uw partner zijn.

Indien u vragen heeft of informatie wenst dan kunt u direct contact met ons opnemen.
Dit kan via het formulier op www.emsbroek.nl, maar ook per telefoon: 0575 557 306.

Met vriendelijke groet,

Harold Mentink


Emsbroek B.V.

meer informatie over Emsbroek B.V. op

> www.emsbroek.nl